Ona göre spor

Kayınbiradere misafirliğe gidiyoruz. Kapıyı 4 yaşlarındaki küçük oğlu açıyor. "Hani baban?" diye soruyorum. "Amin sporu yapıyor" cevabıyla önce "Allah kabul etsin" diyor sonra da küçük hınzırın yanaklarını ısırıyorum...