Kel alaka itiraflar

Kadınlar ve erkekler için tahammül edilmesi en zor bir durumlardan biri hiç şüphesiz saçlarının dökülmesidir. Kellik derecesine gelmesi kadınlar söz …